Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Środowiskowy Dom Samopomocy - Radziejów

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie https://sdsradziejow.pl oraz strony podmiotowej BIP http://sdsradziejow.pl/bip

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Bejma adres poczty pracownia_sensoryczna@sdsradziejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 285 08 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie w budynku należącym do Zespołu Szkół Mechanicznych, w którym mieści się również Zakład Aktywności Zawodowej.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Do budynku można dotrzeć wchodząc bądź wjeżdżając bramą główną Zespołu Szkół Mechanicznych lub korzystając z drogi wjazdowej basenu miejskiego. Budynek posiada parking, na którym znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Obok wspomnianych miejsc parkingowych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z barierkami.

Drzwi wejściowe do ŚDS zlokalizowane są przy głównycm wejściu do Zakładu Aktywności Zawodowej, są odpowiednio szerokie i bezprogowe. Większość pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się na parterze, z wyjątkiem pracowni kulinarnej oraz biura kierownika oraz sekretariat, które usytuowane są w części budynku ZAZ. Pomieszczenia te, są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych dzięki znajdującej się w budynku windzie.

Pomieszczenia nie są oznaczone w alfabecie Braille'a, ale informacje na drzwiach są widoczne i wyraźne dzięki kontrastowym tłom, dlatego osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń ŚDS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żadna z pracowni nie posiada progu, który utrudniałby swobodne wejście bądź wjazd osoby niepełnosprawnej. Korytarz jest szeroki i przestronny wraz z drewnianymi barierkami znajdującymi się na prawej oraz lewej ścianie, wzdłuż całego korytarza.

Każde pomieszczenie dostosowane jest do przyjęcia osoby na wózku inwalidzkim, drzwi są odpowiedniej szerokości, a w każdym pomieszczeniu jest odpowiedni stół, do którego można swobodnie podjechać.

W budynku znajdują się dostosowane toalety wyposażone w dwie poręcze wspomagające podnoszenie się z sedesu. W pomieszczeniach, w któych zlokalizowane są toalety można również skorzystać z prysznica. Jeden z pryszniców znajduje się w toalecie męskiej, a drugi prysznic usytuowany jest w damskiej części toalety. Prysznice dostosowane są do przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich. Nie posiadają progów, zapewniony jest swobodny wjazd / wyjazd, drzwi są odpowiedniej szerokości, otwierają się na zewnątrz. W kabinach zamocowane są krzesełka prysznicowe wraz z uchwytami oraz poręczami ułatwiające czynności higieniczne osobom z niepełnosprawnościami.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny