Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Środowiskowy Dom Samopomocy - Radziejów

Warunki przyjęcia do ŚDS wraz z wnioskiem i załącznikami

Warunki przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

 

  1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun prawnym powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie.
  2. Osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych w ŚDS zobowiązana jest do złożenia następujących wniosków:
  1. wniosek o skierowanie do ŚDS oraz zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach;
  2. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;
  3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
  4. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada;
  5. dokumentacja medyczna, w tym karty leczenia szpitalnego.
  6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.
  7. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje PCPR na podstawie dokumentów sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej, która upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej.
  8. Każda osoba, przyjęta do Środowiskowego Domu Samopomocy musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zawarte w nim zasady Funkcjonowania Domu.

       Korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy jest nieodpłatne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny